Caiac

La Costa Brava remant

El caiac és una modalitat de piragua importada de la cultura inuit –els mal anomenats esquimals. Aquests pobladors dels voltants del Pol Nord, utilitzaven aquestes embarcacions individuals per la pesca i la cacera. Normalment estaven tancades amb pells i tan sols hi havia un forat que s’adaptava al cos de la persona que s’introduïa a l’embarcació. El rem és més llarg que a la piragua i a cada extrem hi ha una pala que està orientada amb 45º d’inclinació una respecte l’altra, per tal d’oferir un mínim de resistència a l’aire quan estan fora de l’aigua.

Per Jordi Bastart

Continua llegint «Caiac»