Avís legal

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el propietari de la web, l’informa del següent:

• Denominació social: Web Información de Viajes 2001 SL
• NIF: B61808184
• Domicili: C/ Comte d’Urgell, 172, 4t, 3a, 08036 – Barcelona (Barcelona)

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 31437, foli 107, secció 8, full número 189715, inscripció 1

Amb els límits establerts en la llei, Web Información de Viajes 2001 SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades, imatges o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen a Web Información de Viajes 2001 SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de Web Información de Viajes 2001 SL poden contenir enllaços (links) o imatges d’altres pàgines de terceres parts que Web Información de Viajes 2001 SL no pot controlar. Per tant, Web Información de Viajes 2001 SL no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Web Información de Viajes 2001 SL o els seus llicenciadors o de les empreses que publiquen imatges, tarifes o descripcions. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, haurà de comptar amb el consentiment exprés de Web Información de Viajes 2001 SL, o dels seus llicenciants o de les empreses que publiquen a la nostra pàgina web.

Amb els límits establerts a la llei, Web Información de Viajes 2001 SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades, imatges o informacions que contenen les seves pàgines web.

Els continguts i informacions no vinculen a Web Información de Viajes 2001 SL ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena perquè es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que Web Información de Viajes 2001 SL ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporats i seran tractats en els fitxers de Web Información de Viajes 2001 SL amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per a informar-lo de les millores del lloc web.

L’informem també que tindrà la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: clients@1001experiencies.com o a l’adreça: C/ Comte d’Urgell, 172, 4t, 3a, 08036 – Barcelona (Barcelona).